Hala

název: Sportovní hala Na Střelnici
adresa: Pražská 2, Svitavy
tel.: 461 530 266
mobil: 731 412 013
e-mail: sportovni.hala@svitavy.cz
web: www.vodaasport.svitavy.cz
rozměr plochy: 46 x 25 m
povrch plochy: palubovka
výška stropu: min 14,2 m | max 14,7 m
kapacita: 820 diváků
šatny: 6+1
občerstvení: ano
zahájení provozu: 25. srpna 2001
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Sportovní hala Na Střelnici je víceúčelovým sportovním zařízením evropské úrovně s hrací plochou 46x25m. Ve vrcholu, tj.nad středem hrací plochy, je maximální světlá výška 14,75 m, nad postranní čárou hřiště pro házenou je pak světlá výška 14,20 m.Tato hala je vyhovující i pro mezinárodní soutěže. Uvedena do provozu byla 25.srpna 2001.

Kapacita haly je 420 sedících a cca 400 stojících diváků.

V hale lze provozovat košíkovou, odbíjenou, gymnastiku, aerobik, silový trojboj, floorball, sálovou kopanou, badminton. Je zde také horolezecká stěna, sauna, fitness centrum – posilovna.

Školy a školská zařízení využívají halu pro základní i zvláštní tělesnou výchovu a pro pořádání sportovních akcí v rámci zájmové činnosti. Veřejnost využívá zařízení prostřednictvím sportovních oddílů TJ Svitavy. Průběžně lze využívat horolezeckou stěnu, fitness centrum a saunu.

Příležitostně se v hale konají soustředění předních českých i zahraničních sportovců a týmů, vrcholné sportovní akce a turnaje.